In vervolg op de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus Covid19, heeft het kabinet toestemming gegeven om vanaf 11 mei  scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer open te laten gaan voor kinderen t/m 12 jaar.  Inmiddels verzorgen wij ook weer het vervoer voor het voortgezet basisonderwijs.  Voor het leerlingenvervoer gelden wel een aantal regels.

INDIEN DE SCHOOL ANDERE TIJDEN GAAT HANTEREN
In dat geval dient u dit door te geven aan de gemeente, die zal dit dan doorgeven aan onze afdeling planning.

MAATREGELEN IN DE BUS
Voor het basisonderwijs geldt dat er in de bus geen speciale maatregelen getroffen hoeven te worden wat betreft de afstand van de kinderen onderling en evenmin wat betreft de afstand tot de chauffeur. Voor voortgezet onderwijs of gecombineerd vervoer van basis en voortgezet onderwijs gelden andere regels. Deze worden met de school en de (pleeg)ouders besproken.

1,5 METER VAN DE BUS BLIJVEN
Eén van voorwaarden is wel, dat ouders minimaal 1,5 meter afstand van de bus dienen te bewaren. Een andere voorwaarde is, dat de ouders zorgen dat het kind op de afgesproken tijd klaar staat om in de bus te stappen. Onze chauffeurs hebben de duidelijke opdracht dat zij maximaal 2 minuten mogen wachten.

TERUGREIS
’s Middags zorgt de chauffeur dat uw kind bij de school wordt opgehaald en thuisgebracht. Houd ook dan rekening met het bewaren van de 1,5 meter afstand.

VOOR NU…..

Op dit berichtenblog delen wij steeds de meest actuele informatie.

VERVOER VOOR ZORGINSTELLINGEN EN DAGBESTEDINGEN
Een groot aantal vervoersopdrachten van zorginstellingen en dagbestedingen zijn tijdelijk gestaakt. Als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met uw instelling/dagbesteding.

REGIOTAXI
De HaarsGroep rijdt, onder bepaalde voorwaarden, nog wel voor de contracten van verschillende regiotaxi’s. De chauffeur en de passagier dienen zich daarbij te houden aan de landelijke richtlijnen.

TERUG NAAR DE HOMEPAGE